top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Winacties

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke winactie die georganiseerd wordt door Lasersalon Hellevoetsluis.

Deelname actie

 1. Deelname aan acties is kosteloos.

 2. Deelname vindt plaats wanneer je op social media hebt gereageerd of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld.

  1. Eenmalige deelname per persoon.

  2. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.

 3. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.

 4. Lasersalon Hellevoetsluis is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet vrijgegeven of verstrekt aan externen.

 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden voor de mailinglijst van Lasersalon Hellevoetsluis. Met het invullen van een formulier of het meedoen aan een winactie geef je hier toestemming voor.

 3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.

 2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.

 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.

 4. Lasersalon Hellevoetsluis is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.

 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.

 6. Het is niet mogelijk een gewonnen product/service of een cadeaubon om te ruilen voor een ander product of een geldbedrag.

bottom of page